bokseriedesign, omslag
utarbeidet i perioden på Geelmuyden.Kiese