CD- omslag og CD for Dolores Keane
utarbeidet i perioden på Geelmuyden.Kiese
01 02