Vår tilnærming er helhetlig og menneskefokusert, det handler om deg og ditt hovedbudskap, å skape ut fra dine kunders perspektiv og hvordan du ønsker at dine kunder skal se deg. Kundens essens og budskapet som formidles er fundamentet for alt vi gjør, om det gjelder en designstrategi, visuell identitet eller et visittkort. Vi transformerer budskapet ut i den visuelle kommunikasjonen. Det indre gjenspeiles i det ytre, gjennom hvert element av hele designet. 100%bang skaper verdier gjennom essensfokusert design.

Vi engasjerer oss i å forstå våre kunders virksomhet gjennom observasjon, research og nysgjerrighet, og søker nye perspektiver sammen med våre kunder. Vi utvikler helhetlig design med utgangspunkt i virksomhetens kjerne, kultur, verdier og strategier. Sammen med kunden setter vi klare mål for merkevaren og prosjektet. Vi kombinerer vår kreativitet og erfaring med kundens virksomhetsstrategi for å lage design som tjener bredest mulig spekter av mennesker.

Menneskefokusert design og interaksjonsdesign er basert på brukernes opplevelser og erfaringer. Å kartlegge våre kunders og deres kunders brukeropplevelser er en integrert del av designprosessen, både for web og for print.