Cathrine Bang kombinerer estetikk, kreativitet, teoretisk bakgrunn og verdifull erfaring. Det ga meg som kunde en trygghet for at vi ville komme frem til et resultat som formidlet kjernen i mitt konsept og mine tjenester. Cathrine lyttet godt og oppfattet budskapet mitt. Hun stilte kvalifiserte spørsmål som brakte meg videre i utviklingen av mine tjenester, og jobbet systematisk frem skisser og farver som utgangspunkt for valg og videre spissing. Selv om jeg følte at min virksomhet var annerledes enn referansene i portfolioen hennes, opplevde jeg at det hun foreslo for meg var unikt og treffende for mitt konsept. Det ga det beste utgangspunkt for å jobbe frem firmanavn, logo, visittkort og postale trykksaker, samt en illustrerende, ryddig og innbydende webside. Cathrine var også til god hjelp med disponeringen av stoffet på websiden, og foreslo en spennende fotobruk som ble prikken over i-en. Hele prosessen var en gledelig opplevelse. Jeg sender Cathrine min hjerteligste takk og beste referanse!

Cecilie Wetlesen Borge
Implementor, EFFECTURE