Som norsklærer og Oslo Guide startet jeg mitt eget firma i 2008. I 2009 kontaktet jeg 100%bang da jeg i utgangspunktet trengte visittkort. Takket være Cathrine Bang fikk firmaet både et navn: Norio, og en perfekt visuell identitet. Det er med glede jeg daglig gir fra meg visittkort, sender brev, fakturaer, kursbevis og personlige hilsener som gir et helhetlig bilde av Norio. Det har vårt et spennende og givende samarbeid, hvor Cathrine har gjort et unikt arbeid med å bevisstgjøre og visualisere min visjon. Hun klarte å finne nerven i det jeg ønsket å formidle, og ga det et personlig uttrykk som jeg kan identifisere meg med.

Martine Eriksen
Norsklærer, Oslo Guide og leder, Norio